damper parts 2

Zasady działania

Amortyzatory Titus spowalniają ruch liniowy i obrotowy do momentu osiągnięcia pozycji spoczynkowej.

Poprzez przekształcenie energii kinetycznej w energię cieplną, amortyzatory hydrauliczne zmniejszają amplitudy wstrząsów i drgań. W amortyzatorze liniowym, energia kinetyczna poruszającego się elementu jest przekazywana za pośrednictwem stalowego trzpienia do zaworu. Zawór przepycha płyn hydrauliczny, generując ciepło. Kiedy sprężyna cofa zawór do jego położenia początkowego, płyn hydrauliczny spływa z powrotem do komory.

Damping force hydraulic damping snubbing technology

Zakres pracy

Wysoki współczynnik tłumienia amortyzatorów Titus zapewnia efektywne działanie przy każdej prędkości zamykania, nawet bardzo powolnej. Z łatwością możemy dostosować siłę amortyzacji do potrzeb klienta. Spowolnienie ruchu przebiega płynnie, gwarantując ciche i niezawodne domknięcie.

Fh - siła tłumienia ruchu przy dużej prędkości zamykania (740 mm/min)

Fi - siła tłumienia ruchu przy małej prędkości zamykania (60 mm/min)

formula bela

Reliable damping

Niezawodna amortyzacja przy każdej prędkości

Wyższy współczynnik oznacza niezawodne tłumienie przy dużej prędkości oraz zapewnia, że układ osiągnie końcową pozycję nawet przy bardzo niskich prędkościach.

Tłumienie

Równomierne i płynne tłumienie

Wysoki współczynnik tłumienia amortyzatorów Titus zapewnia efektywne działanie przy każdej prędkości zamykania, nawet bardzo powolnej. Z łatwością możemy dostosować siłę amortyzacji do potrzeb klienta. Spowolnienie ruchu przebiega płynnie, gwarantując ciche i niezawodne domknięcie.

Wideo