Choose country to see content specific to your market.

Wyszukaj
Wyszukaj

Zasady działania

Amortyzatory Titus spowalniają ruch liniowy i obrotowy do momentu osiągnięcia pozycji spoczynkowej.

Poprzez przekształcenie energii kinetycznej w energię cieplną, amortyzatory hydrauliczne zmniejszają amplitudy wstrząsów i drgań. W amortyzatorze liniowym, energia kinetyczna poruszającego się elementu jest przekazywana za pośrednictwem stalowego trzpienia do zaworu. Zawór przepycha płyn hydrauliczny, generując ciepło. Kiedy sprężyna cofa zawór do jego położenia początkowego, płyn hydrauliczny spływa z powrotem do komory.

Zakres pracy

Wysoki współczynnik tłumienia amortyzatorów Titus zapewnia efektywne działanie przy każdej prędkości zamykania, nawet bardzo powolnej. Z łatwością możemy dostosować siłę amortyzacji do potrzeb klienta. Spowolnienie ruchu przebiega płynnie, gwarantując ciche i niezawodne domknięcie.

Fh - siła tłumienia ruchu przy dużej prędkości zamykania (740 mm/min)

Fi - siła tłumienia ruchu przy małej prędkości zamykania (60 mm/min)

Niezawodna amortyzacja przy każdej prędkości

Wyższy współczynnik oznacza niezawodne tłumienie przy dużej prędkości oraz zapewnia, że układ osiągnie końcową pozycję nawet przy bardzo niskich prędkościach.

Tłumienie

Tłumienie ze stałą siłą

Płaska krzywa tłumienia odzwierciedla działanie stałej siły podczas całego procesu tłumienia przy określonej prędkości.

Tłumienie ze zmienną siłą

Rosnąca krzywa tłumienia odzwierciedla działanie zmiennej siły podczas procesu tłumienia przy określonej prędkości.

Tłumienie ze zmniejszoną siłą

Krzywa tłumienia odzwierciedla działanie stałej siły w początkowej fazie tłumienia i spadek siły przed osiągnięciem pozycji końcowej.

Równomierne i płynne tłumienie

Wysoki współczynnik tłumienia amortyzatorów Titus zapewnia efektywne działanie przy każdej prędkości zamykania, nawet bardzo powolnej. Z łatwością możemy dostosować siłę amortyzacji do potrzeb klienta. Spowolnienie ruchu przebiega płynnie, gwarantując ciche i niezawodne domknięcie.

Wideo